شرکتهای بین المللی غذایی و مواد اولیه

با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و منطقه ای ایران که مابین کشورهای مشترک المنافع از یک طرف، افغانستان، هند و پاکستان از طرف دیگر و کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق از سویی دیگر واقع شده است و تاریخ تجارت ایران از سالهای بسیار دور بخش مهمی از تجارت خاورمیانه را شامل می شد و همواره تجارت مواد غذایی ما بین ایران و کشورهای مختلف جهان، از مهمترین و پایدارترین روابط بازرگانی فی مابین بوده است. این روند و علاقه شرکتهای بین المللی به حضور در این بازار همچنان ادامه دارد و ما درخواستهای بسیاری را بطور مستمر از طریق شرکای تجاری این مجموعه در بازارهای بین الملل دریافت می نماییم. همچنین با توجه به جمعیت جوان و پتانسیل بالای مصرف، بازار ایران، بزرگترین بازار متشکل منطقه محسوب می شود.

گروه PSDC شرکتهای علاقه مند به حضور در بازار ایران را هدایت نموده و اطلاعات و خدمات لازم را در اختیارشان قرار می دهد تا با آشنایی و بازدید از ایران، آنالیزهای لازم در مورد پتانسیل بازار ایران را انجام داده و با یک چشم انداز روشن، برنامه تجاری دراز مدت و مدونی را پی ریزی و اجرا نمایند.

از شما دعوت می نماییم تا با بازدید از وب سایت تعدادی از شرکای تجاری این مجموعه که وارد بازار ایران شده اند، با محصولات و خدمات آنها بیشتر آشنا شده و در صورت علاقه مندی به توسعه همکاری و پروژه های مشترک، با ما تماس بگیرید.

Meat Cracks Technologie GmbH
Components for Good Meat
North Sea Seafood A/S
Seafood
Midamar Corporation
Halal Food Global Supply
KG MTI-Vertriebsgesellschaft GmbH & Co.
Meat
ILDIA S.p.A
Italian Quality Food
ACEITES ELIZONDO S.L
Gourmet Olive Oil
Rhytek Overseas Pvt. Ltd.
Basmati & Non Basmati Rice
Covertina Co.
Sweets & Chocolate
MOULIN DU CALANQUET
Olive Oil, Fruit Juices, Condiments
S. M. Tryfon Ltd
Fruit Juice Concentrated & Drinks, Cereals
DEVEUROP SAS
Natural Drinks
M-U Foreign Trade Ltd. Co.
Wheat, Pasta, Corn Flakes, Lentil
IMANI Import / Export
Morocco Foods
PE AIC ZELENIY LAN
Ukraine Food & Ingredients
ATLANTIKSTARS LTD.
Quality Seafood
Montego Pet Nutrition Pty (Ltd)
Pet Nutrition
Baketech
Baking Ingredient Specialists
LYO ITALIA SRL
Aromatic Herbs, Cheeses, Sauces, Soups, Mixed Fruit
Seeberger GmbH
Nuts & Dry Fruits
JUAN JUAN MASSAGUER, S.L.
Spain Premium Gourmet Food
SIAM SOLUTIONS, S.L
Baby Food www.siam-solutions.com
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tea
SereniTEA Infusions
Premium Organic & Fairtrade Tea
Chocolates Solé, S.A
Chocolate
Olivefruit El Brujuelo
Olivefruit El Brujuelo Olive Oíl
S E I T E N B A C H E R
Natural Foods Manufacturer
Link world General Trading
Food Trade
Carletti A/S
Chocolate & Candy